👈 فروشگاه فایل 👉

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم (MIS)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................................................4

مدل کسب و کار چیست؟.................................................................................................................................5

تعریف مدل کسب و کار..................................................................................................................................6

MIS یک از منابع سازمان............................................................................................................................7

سیستم های اطلاعات مدیریت..........................................................................................................................8

سیستم های اطلاعات مدیریتMIS...................................................................................................................8

مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) چیست ؟...................................................................................................9

کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی .......................................................................................................9

مفاهیم نوین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته...............................................................................................15

سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS )...............................................................................................................16

توضیحاتی دیگر در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت MIS.................................................................................18

سیر تاریخی.................................................................................................................................................19

هدف سیستمهای اطلاعاتی مدیریت....................................................................................................................19

اجزای MIS................................................................................................................................................19

زیرمجموعه های سیستم MIS........................................................................................................................19

تاثیر تغییرات سیستم اطلاعات مدیریت...............................................................................................................20

اجرای MIS کاربرپسند.................................................................................................................................21

بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌........................................................................23

روش‌ جدید برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌................................................................................25

مراحل‌ اجرایی‌.............................................................................................................................................25

معیارها و ضوابط انتخاب‌ روش‌ برنامه‌ریزی‌......................................................................................................27

مدل‌ ارزیابی‌ روشها.....................................................................................................................................27

شرح کامل ایده MIS...................................................................................................................................28

مدیریت ارتباط با مشتری...............................................................................................................................32

سیستم های اطلاعات مدیریت شامل چه سیستم هایی است ؟...................................................................................35

علل نیاز به MIS.......................................................................................................................................36

نوآوری MIS............................................................................................................................................36

ساختار ، مشخصات و وظایف MIS.............................................................................................................37

ارزش های بنیادی MIS............................................................................................................................38

هدف بنیادی MIS......................................................................................................................................38

خدمات پیش بینی شده در آینده نزدیك..............................................................................................................38

MIS وفرآیند کسب و کار..........................................................................................................................43

مزایای پیاده سازی MIS............................................................................................................................45

سطوح امنیت در MIS...............................................................................................................................46

مدل کسب و کار MIS................................................................................................................................49

نتیجه گیری..............................................................................................................................................58

منابع......................................................................................................................................................59

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و عملکرد فردی مته های صنعتی دانلود پاورپوینت معماری بیونیک و بیومیمتیک مبانی نظری و پیشینه تحقیق کشف امید (فصل دوم تحقیق)