👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در تحقیق ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت 55ص

پیشگفتار

آدرس

فصل اول-ساختار بانک ملت

معرفی بانک

تاریخچه

فصل دوم - ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی

سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول

فصل سوم- تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی

سیستم های حقوق و دستمزد

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سیستم حسابهای ملی

سیستم آمارهای مالی دولت

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران

سیستم حقوق و دستمزد

ویژگیهای سیستم مالی

فصل چهارم - سیستم های حسابداری بانکی

بررسی سیستم های حسابداری در بانکها

نقش و اهمیت حساب مرکز

انواعطبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

نقش سیستم کنترل داخلی

اثرات متقابل سیستم حسابداری و ارقام باز بر یکدیگر

سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی

صورتحساب سود و زیان

اهمیت سود و زیان

مفاهیم سود در مباحث اقتصادی و حسابداری

مبانی تعیین سود در حسابداری

حسابداری تعهدی

حسابداری نقدی

حسابداری نیمه تعهدی

حسابداری نقدی تعدیل شده

اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها

تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری

ترکیب ترازنامه بانکها

ریسکهای مهم صنعت بانکداری

1)ریسک نقدینگی

2)ریسک اعتباری (عدم پرداخت)

3)ریسک های ارزی

1-3) ریسک کامل در تسویه

2-3) ریسک نوسانات نرخ ارز

3-3) ریسک مطلق

تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها

اجزای سرمایه در بانکها

سرمایه اصلی:

سرمایه تکمیلی:

اخذهزینه پرداختیایران چکهای جدید از مشتریان

اقلام بالا خطی و زیر خطی :

حسابهای بالا خطی :

حسابهای زیرخطی :

مطالبی در رابطه با تعهدی :

حسابداری مالی :

نرخ تسهیلات بانکی :

مفروضات بهره مرکب

نخستین فرض: قطعیت

دومین فرض: دوره‌هاى مشخص زمانى

سومین فرض: محاسبه بهره به‌طور سالانه

نرخ بهره تجاری :

نقش تسهیلات بانكی در چرخه حیات شركتها

نقش تسهیلات بانكی در مراحل مختلف حیات سازمان

عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانكی

تسهیلات مختلف بانكی برای شركتها براساس گروههای مختلف صنعت

فصل پنجم - نتیجه گیری

نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال بررسی وضعیت بازرگانی چوب در ایران و امکان صادرات مصنوعات چوبی کرنومتر مضرات قلیان و علل گرایش جوانان به آن ( مطالعه موردی شهرستان پارس آباد ) متن کامل پروژه درباره لیزرها و کاربرد آن در صنعت پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی