👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی سرقت

ارتباط با ما

... دانلود ...

چكیده1

فصل اول

مقدمه....3

بیان مسئله3

فصل دوم

تعریف مغاهیم واصطلاحات7

چارچوب نظری ودیدگاهها7

پیشینه تحقیق8

عوامل مرتبط با سرقت9

10. سرقت از دیدگاه اسلام16

11. فصل سوم

12. روش تحقیق22

13. ابزار تحقیق22

14. جامعه ونمونه آماری 22

15. یافته های پژوهش23

16. ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری24

17. منابع ومواخذ50

18. پیوستها وضمائم

52

چکیده: (سرقت،زمینه‌های فردی و اجتماعی وراهكارهای پیشگیری از‌‌‌‌‌ آن)

رشدجرائم درجامعه شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است و این امر در مورد تمامی جرائم صدق می‌كند. دلایل متعددی برای این پدیده ذكر كرده اند، ولی آنچه مسلم می‌باشد آنكه گسترش روند خصو‌صی‌‌سازی، كاهش خدمات رفاه اجتماعی و رشد بیكاری دراین زمینه تأثیر قاطع داشته ‌است.

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل زمینه ساز و مرتبط با بروز سرقت می‌باشد. تردیدی نیست كه برای پیشگیری ‌یا مبارزه با هر پدیده‌ای ابتدا باید خود آن و عوامل مربوطه را شناخت. درهمین راستا با انجام این تحقیق گسترده برمبنای مصاحبه به مطالعه عوامل مرتبط با جرم سرقت بین مجرمین سرقت پرداخته تا گامی درجهت تحقق اهداف مذكور برداشته شود.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی یک طبقه با سقف شیروانی با مبلمان کامل قابل ویرایش فن طراحی شده در سالیدورک و کتیا پروژه کمیاب کودک آزاری در ایران پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی تئوری حسابداری رشته حسابداری