👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کانال کشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................41- آب...................................................................................... 51-1-مسیرگشایی.........................................................................51-2- حفاری با بیل مکانیکی ، پیکور، ترینچر......................................61-3- رگلاژ وخاکریزی سرند زیر لوله...............................................71-4- ریسه کردن لوله در کنار کانال..................................................71-5- جوشکاری لوله پلی­اتیلنی .......................................................8

1-6- لوله گذاری ونصب انشعاب.....................................................8

1-7- سرند روی لوله....................................................................9

1-8- آبگیری وتست...................................................................................9

1-9- حوضچه­های ویفری.......................................................................11

1-10- بک فیل........................................................................................11

2- ابنیه(حوضچه­های کنترل دبی و فشار، تخلیه آب، تخلیه هوا)........12

2-1- مختصات و حفاری محل حوضچه­ها............................................12

2-2- رگلاژ و بتن مگر..........................................................................13

2-3- آرماتوربندی فونداسیون...........................................13

تر استاپ...................................................................................................13

2-5- قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون..............................................14

عنوان صفحه

2-6- آرماتور بندی دیواره......................................................................15

2-7- قالب بندی دیواره و نصب لوله­های فولادی دیواره.....................15

2-8- بتن ریزی دیواره...........................................................................16

2-9- عایق کاری و اندود قیر................................................................16

2-10-اجرای مکانیکال..........................................................................16

2-11- نصب لوله های ورودی و خروجی..........................................17

2-12- عایق کاری و رنگ آمیزی لوله­های فولادی............................18

2-13- بک فیل اطراف حوضچه ها....................................................18

2-14- دال بتنی حوضچه ها(top slab) .........................................18

2-15- تست نهایی و بهره برداری.......................................................19

2-16- دستگاه نظارت..........................................................................35

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی آمار صنعت روستا در ایران طراحی فیلتر با تقریب های باترورس و چپی شف به همراه تخمین FIR برنامه نویسی موازی­ شبکه روی سیستم GPU چندهسته­ای شتاب­یافته با بهینه­سازی مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای مبانی نظری مفهوم تقاضای نیروی کار، تئوری‏های تقاضای عامل کار، تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان، فرصت‏ها و چالش‏های جهانی شدن