👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماشین سنكرون

ماشین سنكرون سه فاز، ماشینی دوار است متشكل از یك استاتور سه فاز كه سیم پیچ شده است و در شكافهای هسته با فواصل یكنواخت چیده شده كه مدار آرمیچری نامیده میشود.یك روتور با میدانی سیم پیچ كه در شكافهای هسته توزیع شده و دریك مدار تك فاز قرار گرفته تحریك نامیده میشود.استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا میشوند كه شكاف هوا نامیده میشود. اصل كار براساس پدیده اسنتاج الكترومغناطیسی می باشد. جریان مستقیم كه در میدان تحریك درجریان است، میدانی مغناطیسی ساكنی را تولید میكند. وقتی كه میدان تحریك می چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یك حوزه مغناطیسی دوار ظاهر میشود كه در سطح تغییر میكند. با بیرون آمدن از قطبهای روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون دندانه های استاتور جریان می یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوغ استاتور بسته میشود.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی زندگی نامه خواجوی كرمانی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان مقاله کشاورزی با عنوان علفهای هرز مقاله کشاورزی با عنوان علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر