👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله خلاقیت ، مدیریت و کارآفرینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

خلاقیت 3

مدیریت 5

خلاقیت و مدیریت 6

سازمان خلاق 7

کارآفرینی 8

خلاقیت واشتغال 10

جمع بندی و نتیجه گیری 12

منابع و ماخذ 15

خلاقیت ، مدیریت و کارآفرینی

مقدمه

«خلاقیت» یا «آفرینشگری برگردانی از واژة «Creativity» و به معنای «خلق کردن» است. از دیدگاه روان شناختی، «خلاقیت» به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به گونه ای منحصر به فرد است. به عبارت دیگر، خلاقیت به معنی کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل دادن و یا ترکیب کردن آن با سایر پدیده ها، اشیاء یا چیزها است .

خلاقیت

«خلاقیت» یا «آفرینشگری برگردانی از واژة «Creativity» و به معنای «خلق کردن» است. از دیدگاه روان شناختی، «خلاقیت» به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به گونه ای منحصر به فرد است. به عبارت دیگر، خلاقیت به معنی کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل دادن و یا ترکیب کردن آن با سایر پدیده ها، اشیاء یا چیزها است .(پیر خایفی،۱۳۷۷).

بـرخی از نظریه پـردازان، همچون گیلفورد، معتقدند که خلاقیت را باید نوعی از تفکر به شمار آورد، زیرا ایدة خلاق خود نوعی فکر و تصور است (فلدمن، ۱۹۹۰).

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کار آزمایش به هم بستن مقاومت ها پلان معماری ویلا با تمام جزئیات گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شركت ایران خودرو دیزل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور مبانی نظری و پیشینه رضایت تحصیلی