👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه عصمت در انبیاء

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست

مقدمه

تعریف لغوی و اصطلاحی عصمت

معنای معصوم

دو دیدگاه درباره عصمت

الف)دیدگاه پیشوایان

ب) دیدگاه عارفان

دلایل عصمت انبیاء

1)دلایل عقلی

ـ تربیت و تزکیه در عمل

دو دلیل محقق طوسی

2) دلایل قرآنی

1- آیه اجتباء

2- آیه اصطفاء

3- آیه اخلاص

4- آیات هدایت

5- آیه اطاعت

6- آیه نظارت

فلسفه عصمت

رابطه عصمت و اختیار وجبر

ماهیت عصمت

انواع عصمت

1 ـ مصونیت از گناه (عملی)

2- مصونیت از اشتباه و خطاء(علمی)

مراحل عصمت

الف) عصمت در تلقی و دریافت وحی

ب) عصمت از خطاء

ج) عصمت از گناه

نتیجه

منابع و مآخذ

چکیده

موضوع این تحقیق، عصمت انبیا علیهم‌السلام از دیدگاه آیات و روایات می‌باشد.

در این تحقیق سعی ما بر این بود که عصمت انبیا علیهم‌السلام را به طور دقیق بشناسیم و چگونگی آن را بیان کنیم. بعد از آن، بیشتر بر روی مسئله‌ی معصوم بودن انبیاء و ثابت کردن آن با دلایل معتبر و مورد اعتماد، بحث و بررسی شده است. مهم‌ترین هدفی که در این تحقیق مورد نظر است شناخت عصمت، و اثبات این مطلب که، پیامبران در طول زندگی و رسالت خویش عاری از هرگونه خطا، اشتباه و گناهی بودند، تا اراده‌ی الهی برای سعادت و هدایت بشری تحقق یابد.

👇محصولات تصادفی👇

فن طراحی شده در سالیدورک و کتیا شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرند ترجمه مقاله "پروتکل عضویت تطبیقی برای مقابله با حمله Sybil در شبکه¬های نظیر به نظیر غیر ساخت یافته" مقاله فرار از مدرسه و راه درمان آن تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس)