👈 فروشگاه فایل 👉

ابداع روش‌های مفید در كلاس درس تاریخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

معلم یكی از عوامل اصلی ودارای بخش محوری در فرایند یاددهی-یادگیری است. نقش وی از آن جهت مورد توجه است كه اهداف نظام آموزشی با هدایت او محقق می شود. از آنجا كه تدریس موثر می تواندسبب شكوفا شدن استعدادهای دانش آموزان وتقویت مهارت ها وقابلیت های آنان شود لازم است از روش های هدفمند وجذاب وموثر در آموزش وتدریس به دانش آموزان استفاده شود.

آنچه كه ازآن به عنوان روش تدریس یاد می شود تدبیرتمهیدات وبرقراری تعاملاتی است كه از سوی معلم بر اساس مهارت وتجارب وی در یك جلسه درس روی می دهد.مجموعه رویدادها از سوی معلمین محترم در سراسر كشور گنجینه ارزشمندی است كه توجه به آن ها وگزینش ومعرفی مناسب ترین آن ها می تواند تحولی در بهبود روش های تدریس ایجاد نماید.

مقدمهتاریخ معلم انسان هاست

اهمیت شناخت تاریخ

معرفی روشهای تدریس درتاریخ

-روش پرسش و پاسخ

انواع پرسش:

خصوصیات پرسشها:

اهداف روش پرسش وپاسخ:

ملاک ها و معیارهای ارزیابی از فرایند تدریس:

● آسیب شناسی وضعیت معلمان درس تاریخ

الف - گرایش فکری:

ب - سواد علمی:

ج - مهارت:

● تجدید نظرهای اساسی برای تاریخ

● کتب درسی و مشکلات آنها

اهداف و روش‌های مفید دبیران:

منابع:

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله با عنوان اثر عیب گریز از مرکز استاتیک در ماشین های شار محوری آهنربای دائم نوع تک استاتور- تک روتور ارتباط سطح سوپراکسید دیسموتاز سرم و گلبول‌های قرمز پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی