👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درس عروض و قافیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

معرفی طرح درس

اهداف درس

جایگاه درس

هدفهای رفتاری

مقدمه ـ فصل اول

علامت صامت

هجا

انواع هجا

آوا نویسی یا املای عروضی:

نكاتی درباره املای عروضی

فصل دوم : تقطیع و وزن

فهرست اوزان رایج

فصل سوم : فنون تقطیع

رباعی

ترانه یا دوبیتی

ذو بحرین

وزن دوری

وزن شعر نو

نامگذاری اوزان ـ زحافات

قافیه

قاعده اصلی قافیه :

تبصره :

قافیه بدیعی :

هجای : CVC

واو و یای معروف و مجهول :

برخی از یاهای مجهول :

👇محصولات تصادفی👇

بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات نقشه ی زمین شناسی شهرستان استهبان مراحل خوشنویسی و آداب و وظایف خوشنویسان پروژه تاسیسات مکانیکی ساختمان مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت استعداد