👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدیریت مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

آشنائی با تکنیکهای حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی

دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها:

1 - مدیریت مالی را تعریف نماید.

2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد.

3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند.

4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.

5 - مفهوم و نحوه محاسبه هزینه سرمایه را بداند.

6 - مفاهیم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بداند.

7 - ارتباط تصمیمهای مالی و ساختار سرمایه را بداند.

8 - نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بداند.

9 - تکنیکهای مربوط به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اندازه گیری اهرمهای مالی و عملیاتی را بداند.

اهداف رفتاری:

هدف مدیریت مالی:

هدف اصلی بنگاههای اقتصادی:

وظایف مدیر مالی:

فصل دوم: ارزش زمانی پول

اهداف رفتاری:

دلیل وجود ارزش زمانی برای پول

•ارزش آتی یك قسط

ارزش فعلی یک قسط

ارزش آتی (ارزش آینده) چند قسط مساوی

فصل سوم: قیمت اوراق بهادار

اهداف رفتاری:

قیمتها و ارزش فعلی

محاسبه قیمت سهام در مواقعی كه سود سهام با نرخ ثابت رشد می كند

(الگوی رشد ثابت)

فرضیه بازار كارا

انواع بازارهای کارا

چند نمونه سئوال امتحانی

فصل چهارم: مخاطره و بازده

اهداف رفتاری:

اندازه گیری مخاطره

قاعده میانگین – واریانس

مخاطره و نرخ بازده مجموعه دارائیها

بتا به عنوان معیار اندازه گیری مخاطره

خط بازار سهام

چند نمونه سئوال امتحانی

فصل پنجم: هزینه سرمایه

مفهوم هزینه سرمایه

موارد استفاده از هزینه سرمایه

فرمول كلی محاسبه نرخ هزینه سرمایه

تعیین نرخ هزینه بدهیها

تعیین نسبتها (سهم هر كدام از منابع مالی از كل منابع مالی شركت)

محاسبه نرخ هزینه سرمایه

روش دیگر محاسبه هزینه سرمایه

مفهوم بودجه بندی سرمایه ای

نحوه محاسبه جریانات نقدی حاصل از طرحهای سرمایه گذاری

مقایسه سرمایه گذاریهای با عمر مفید متفاوت

فرصتهای سرمایه گذاری مرتبط با هم

چند نمونه سئوال امتحانی

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله تولید کارامد اسیدپلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم مهندسی شده اشریشیا کولی پاورپوینت زندگی نامه آندره گدار دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس