👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه آمار نظرسنجی درباره عطار نیشابوری

ارتباط با ما

... دانلود ...

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، به مناسبت سال روز بزرگداشت عطار نیشابوری سعی شده است تا به میزان شناخت پاسخگویان از این شخصیت بزرگ ادبی عرفانی ایران دست یافت.

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1201نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر كسانی كه تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعكس شده است.

اهداف تحقیق

روش نظرسنجی

زمان اجرای نظرسنجی

پرسشنامه نظرسنجی

چكیده:

جنس پاسخگویان

سن پاسخگویان

سطح تحصیلات پاسخگویان

آگاهی پاسخگویان از سالروز بزرگداشت عطار

مشهورترین اثر عطار نیشابوری از نظر پاسخگویان

نظر پاسخگویان آرامگاه عطار كجاست

بازدید پاسخگویان از آرامگاه عطار نیشابوری

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اصول كلی رادار و عملكرد آن پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک ید دار مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی بررسی اجزاء فرار شیمیایی موجود در اسانس گیاه دانلود تحقیق در موردعلل متأخر رکود فرهنگ‌وتمدن اسلامی از سده دهم هجری