👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن(متالوگرافی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان: چدن خاكستری كم كربن 1

چكیده: آزمایش و بررسی ساختار میكروسكوپی چدن خاكستری كم كربن 1

مقدمه 2

اهمیت متالوگرافی 2

هدف از پولیش كردن و اچ كردن 3

شرح آزمایش (نحوه انجام كار) 3

نتیجه آزمایش: 5

چدن خاكستری 5

چدنهای خاكستری 8

بحث و بررسی در مورد چدنهای خاكستری: 8

تغییر كربن معادل در چدنهای خاكستری: ( بحث و بررسی) 9

نتیجه كار 10

چدن‌ها Castiron 10

چدن نشكن 11

چدن داكتیل 12

هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن داكتیل 13

بحث و بررسی«چدن داكتیل» 13

چدن سفید 14

سفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلور 15

چدن سفید 15

هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدنهای سفید قبل و بعد از اچ كردن 15

بحث و بررسی در مورد چدنهای سفید 16

ساختار ماكروسكوپی چدن سفید 16

بررسی ساختار چدن سفید 17

مقدمه: 17

روش آزمایش 17

چدن مالیبل 18

چدن مالیبل با زمینه پرلیتی 19

چدن مالیبل 19

هدف آزمایش: بررسی زیرساختار چدن مالیبل 19

بحث و بررسی (چدن مالیبل) 20

فولادها 21

مقدمه: 21

مقدمه 22

فولاد های عملیات حرارتی نشده 22

موضوع: بررسی ساختار میكروسكوپی فولادهای ساده كربنی 22

مقدمه: فولادها Stcell 22

فولادهای هیپوریوتكتوئیدی 23

نام گزارش: بررسی زمینه و ساختار فولادهای ساختمانی 24

تئوری آزمایش 24

بحث و نتیجه گیری 25

نام گزارش: تحقیق و بررسی زمینهای فولادهای ابزار 25

بحث و نتیجه گیری 26

فولاد 27

موضوع: بررسی ساختمان میكروسكوپی فولادهای ساده كربنی 28

مقدمه: فولادها Steel 28

مقدمه 29

سمنتیت (كاربید آهن): 29

تبدیل آهسته فولاد 29

تأثیر عناصر دیگر بر فولاد 35

گوگرد: 35

منگنز: 36

فسفر: 36

فولادهای هیپویوتكتوئیدی HYPOEUTOID 36

فولادهای هیپویوتكتوئیدی 37

فولادهای هیپویوتكتوئیدی 39

تعریف تحول یوتكتوئیدی و هیپوتكتوئیدی 40

گزارش كار سوم: 40

عنوان گزارش: آلیاژهای آلومینیوم 40

گزارش كار چهارم 42

نمونه ای از موارد كاربرد آلیاژهای آلومینیوم 43

آلیاژهای آلومینیوم ـ آلومینیوم خالص تجاری 43

نتیجه كار 44

آلومینیوم خالص 44

انواع سمباده‌های موردنیاز 44

هدف آزمایش: تأثیر سرعت كردن بر خواص آلومینیوم 44

بحث و بررسی در مورد آلومینیوم خالص 45

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اوپک و منافع ملی عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر پرسشنامه شناخت ویژگیهای شغلی پاورپوینت درس تولید(حرکت خودکار مواد و سیستم انبارش و ابار برش و مدیریت ابزار) مبانی نظری ماهیت ومفهوم زمان مدیریت زمان مفهوم نوجوانی جوانی رسانه