دانلود مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن | actual | 8257

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن ﺑـ ﺎ مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه

(1) مقدمه. 1

1-1 متابولسیم روی. 2

1-1-1 پیشگفتار. 2

1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:. 2

1-1-1-3تاریخچه. 3

1-1-2متابولسیم روی. 3

1-1-3-کمبود روی در بدن. 4

1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟. 6

1-1-4-مسموم کنندگی ZinC.. 6

1-1-6-استفاده‌های پزشکی. 8

1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8

1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی:. 8

1-1-7-2-مکانیسم فعالیت. 8

1-1-8-محرکهای دارویی:. 9

1-1-9-نتیجه. 9

1-1-9-1فعل و انفعالات. 11

1-1-9-2مکملهای مغذی (83) Nutritinal supplement 11

1-1-9-3-نحوه مصرف روی:. 12

1-1-2-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12

1-2-1-توزیع آهن در بدن:. 13

1-2-2-هموگلوبین. 13

1-2-3-ذخیره آهن. 13

1-2-4-جایگاه انتقالی ‌آهن. 14

1-2-5-جذب آهن (Iron absorption) 14

1-2-5-1مكانیسم جذب آهن. 15

1-2-6-فریتین سرم (serum ferritin) 15

1-2-6-ساختمان فریتین :. 15

1-2-6-2برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین. 16

1-2-6-3-عمل فریتین در بدن. 16

1-2-6-4-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی. 16

مقادیر نرمال آهن سرم. 17

1-2-7-1تغییرات روزانه در آهن سرم. 17

1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم. 17

1-2-8-1- ملاحضات کلی:. 17

1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی:. 18

1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی:. 18

1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:. 18

1-2-9- روش اول:. 18

1-2-9-2-روش دوم (روش رزین):. 18

1-2-9-3- روش سوم:. 19

فصل دوم- - مواد و روشها

2- مواد، وسایل، روشها. 21

2-1 مواد. 21

2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده:. 21

3-3- روشهای دستگاهی. 21

2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :. 22

2-4-1 تعیین طول موج ماکزیمم:. 22

2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:. 22

2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین 22

2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22

2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 22

2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 23

2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: 23

2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23

2-4-3 بررسی اثر روی. 23

2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. 23

2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین. 24

2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین 24

2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بی كربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی:. 24

2-4-3-5 اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی كربنات. 24

2-5- آزمایشات دیالیز تعادلی:. 24

2-5-1 محلول‌های لازم:. 25

2-5-2- طرز كار با دستگاه:. 25

2-5-3- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین:. 26

2-5-4- روش كنترل PH: 26

2-5-5- طرز اندازه گیری آهن:. 26

2-5-5-1- روش كار:. 26

2-5-6- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین. 27

فصل سوم-نتایج

3- نتایج :. 30

3-1 تیتراسیون اسپكتروفتومتری:. 30

3-1-1 تعیین طول موج ماكزیمم:. 30

3-1-1-2- اثر روی بر روی متالوتایونین. 31

3-1-1-3 اثر روی بر روی جذب ماكزیمم اسیدهای آمینه: 31

3-1-2 بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:. 47

3-1-2-1 اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین 47

3-1-2-2 اثر زمان:. 47

3-1-2-3 اثر یون بیكربنات:. 47

3-1-2-4 اثر اسید سیتریك. 47

3-1-2-6 اثر PH.. 48

3-1-3 بررسی اثر روی. 48

3-1-3-1 اثر تغییرات غلظت روی. 48

3-1-3-2 اثر رقابتی روی با آهن. 48

3-2 نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی:. 49

3-2-1 تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین:. 49

فصل چهارم- بحث

بحث. 69

آزمایشات Invitro:. 69

Refrences. 71

👇محصولات مشابه با مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن👇

بررسی مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن مطالعه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست مطالعه و بررسی مبانی فقهی پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد مطالعه روی عملکرد صاعقه­ ی سیم زمین عایق شده در خط انتقال فوق فشار قوی 500 کیلو ولت اسلاید بررسی اثرات خصوصی سازی بر نحوه اداره امور شهری (مطالعه موردی :شهرداری پارس اباد) ترجمه مقاله بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛ موضوع مطالعه : سوپر مارکت مبانی نظر مطالعه یا خواندن اهداف مطالعه سطوح مطالعه انگیزه پاورپوینت انتقال گرما در انتقال گاز ترجمه مقاله مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه دولتی قم)

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران به تفکیک انواع آسیبها فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل قابل ویرایش مقاله آموزشی روش آبیاری قطره ای گزارش کار آز به هم بستن دیود ها در یک مدار معمولی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوانسار نقشه کاربری اراضی شهرستان نوشهر آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت شکر شاهرود در سال 82 شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مریوان تحقیق وسواس بررسی زیر ساخت های سخت افزاری شبکه های بیسیم هندبوک مهندسی مکانیک جلد اول بررسی پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گزارش کارآموزی بررسی خودروهای سرانزا پروتکل معنا درمانی فرانکل

👇کلمات کلیدی👇

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهنمطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن