👈 فروشگاه فایل 👉

قابلیت اطمینان سیستم‌های کنترل DCS

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از تحلیل قابلیت اطمینان سیستم قابل بررسی در خود سیستم است به این گونه که می‌توان بررسی کرد که چه عناصری از سیستم در آنها احتمال خرابی وجود دارد و چه راهکاری برای بهبود عمکلرد آنها در نظر گرفته می‌شود. در دیدگاهی دیگر بعد از بررسی جزء به جزء عناصر در یکی سیستم DCS قابل اطمینان آن را در قالب کاربرد سیستم DCS در یک سیستم کنترل صنعتی بیان می گردد. بررسی از این دیدگاه به صورت کلی در چند مقاله بررسی شده است.

در گام اول بررسی می‌گردد که قابلیت اطمینان هر عنصر در قابلیت اطمینان سیستم DCS چه مقدار است. سپس با استفاده از این ویژگی قابلیت اطمینان سیستم DCS به دست می‌آید. در گام دوم با در نظر گرفتن یک پروسه صنعتی، سیستم DCS در آن به کار برده می‌شود، سپس به ارزیابی قابلیت اطمینان این سیستم خواهیم پرداخت. و در نهایت قابلیت اطمینان دو سیستم کنترل صنعتی توزیع شده با یکدیگر مقایسه می‌گردد و نتایج به دست آمده ارائه می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود روابط بین فردی و تعارضات درون مدرسه ای در دانش آموزان دختر قلدر پایه اول متوسطه شهرتبریز پاورپوینت بررسی نوسان سازها به همراه تصاویر آموزشی سیستم عامل لینوکس دیبان پایان نامه مکانیک سیلالات هیدرولیک و حرکت لودر 70 ص + 40 اسلاید دانلود فایل ورد(Word) پروژه آشنایی با سیستم های تونل سازی ، مراحل تونل سازی