👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اشنویه

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور پروژه فیبرنوری پایان نامه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست "برای معلمان" پروژه کارآفرینی خدمات مشاورة مهندسی