👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماکو

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

2- این شیپ فایل، در یک فایل فشرده ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان هندیجان نقشه ی زمین شناسی شهرستان خلخال پایان نامه نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)