👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی رشته عمران ساختن ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقـدمه: 1

فصل اول : كلیات... 2

1-1- بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی كارآموزی : 3

1-2- بررسی آموخته ها وپیشنهادات : 3

فصل دوم : تخریب.... 4

2-1- تخریب: 5

2-2- رعایت اصول ایمنی در تخریب : 5

فصل سوم: تجهیز كارگاه. 6

3-1- انباركردن سیمان : 7

3-2- پیاده كردن نقشه : 8

3-2- پی كنی : 9

3-3- كرسی چینی: 11

3-4- نحوه كرسی چینی یا ساخت پی سنگی : 12

3-5- قیر گونی كرسی چینی: 13

3-6- قیر و گونی سرویس ها : 13

فصل چهارم : قالب بندی... 14

4-1- قالب بندی.. 15

4-2- انواع قالب از لحاظ جنس: 15

فصل پنجم : آرماتوربندی... 17

5-1- بستن میلگردها به یكدیگر: 19

5-2- نحوه خم كردن میلگردها: 20

5-3- برش میلگردها : 21

5-4- آچارخم كن میلگرد یا آچار F: 21

5-5- قالب بندی شناژهای افقی وعمودی : 22

5-6- بتن سازی : 24

5-7- بتن ریزی: 26

5-8- قالب بندی شناژ های عمودی: 28

5-9- دیوار چینی: 29

5-10- قالب بندی سقف : 32

5-11- سقف تیرچه بلوك : 32

5-12- بتن ریزی سقف : 36

5-13- روشهای مراقبت از بتن سقف : 38

5-14سفید كاری یا كف مال گچ : 40

5-15- كشته كشی یا نازك كاری : 40

1-1- بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی كارآموزی :

اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه حیات نیست دومین نیازانسان مسكن می باشد ومكانی كه در آن زندگی میكند وفرزندانش را بزرگ میكند ودر آن به زندگی ادامه می دهد.

مسكن تنها به ساختمان مسكونی ختم نمیشود بلكه شامل ساختمانهای آموزشی ودرمانی واداری نیز میباشد. به همین دلیل تمام ارگانها ونهادها نیازمبرم به ساختمان دارند.

در تاسیس یك ساختمان نیازبه همكاری مهندس عمران ومعماروتكنسین ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران مرتبط با تمام رشته هامیباشد.

👇محصولات تصادفی👇

سیر و سیاحت عجیب دانلود مقاله حسابداری صنعتی بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران دانلود فایل ورد Word پروژه توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی