👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه حسابداری و فرهنگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

درمورد معنی‌ فرهنگ‌ اندیشمندان‌ با گرایشهای‌ علمی‌ متفاوت‌ دیدگاهای‌ نسبتاً‌ مختلفی‌ ارائه‌ كرده‌اند. برخی‌ فرهنگ‌ را ویژگیهای‌ مثبت‌ انسانی‌ تلقی‌ كرده‌ و براین‌ اساس‌ صرفاً‌ انسانهای‌ متمدن‌ را با فرهنگ‌ می‌دانند. برخی‌ فرهنگ‌ را كلیتی‌ درهم‌ پیچیده‌ شامل‌ دانشها، باورها، هنر، اخلاق، آداب‌ و سنن، هنجارهای‌ رفتاری‌ و عاداتی‌ می‌دانند كه‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ از جامعه‌ آن‌ را كسب‌ می‌كند. در این‌ تعریف، بیشتر فرهنگ‌ به‌عنوان‌ نهادها و كاركردهای‌ اجتماعی‌ مدنظر است. و عده‌ای‌ دیگر تعریفی‌ نسبتاً‌ متأخرتر از دیگران‌ ارائه‌ داده‌ و فرهنگ‌ را مجموعه‌ای‌ از نمادهایی‌ می‌دانند كه‌ انسان‌ درقبال‌ زندگی‌ اجتماعیش‌ می‌آفریند. در این‌ تعریف، فرهنگ‌ تجلی‌ عقلانیت‌ انسان‌ است‌ و آنچه‌ اهمیت‌ دارد معانی‌ است‌ (روزنامه‌ اطلاعات، مقاله‌ جهانی‌ شدن‌ فرهنگ، دكتر سلیمی، 5 آبان‌ 80)

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شیر قوانین و مقررات كسب وكار مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال پایان نامه ی بینظیر بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان به امرتحقیق و پژوهش ( همراه باصفحه آرایی رنگی هم درقاب word هم pdf ) دانلودکارآموزی چشم پزشکی یا مدیریت 24 ص