👈 فروشگاه فایل 👉

آژانس بانوان

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- بخش معرفی

الف- نام و نشانی نویسنده طرح :

نام و نام خانوادگی:

تحصیلات:

تجربه شغلی یا کارآفرینی (رزومه کاری پیوست شود):

شماره تماس:

آدرس محل سکونت:

آدرس پست الکترونیک:

ب- مشخصات شرکت:آژانس بانوان

نام شرکت:قصر

نوع شرکت:آژانس

تعداد و نوع سهام:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

آدرس شرکت:

موضوع فعالیت شرکت:خدمات با رانندگان بانو

سرمایه شرکت:

v نام و مشخصات سرمایه گذار:

سرمایه كل

نام و نام خانوادگی

آورده كارآفرین

تسهیلات وام

تعداد سهام

ریال650000000

30000000ریال

300000000

10

و- میزان اشتغالزایی طرح (پیش بینی):

در حال حاضر :3 نفر

درصورت توسعه:20نفر

غیرمستقیم:2نفر

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان نقده پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت : اتوماسیون و نگهداری تعمیرات پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس پروژه کارآفرینی تولید ماکارونی مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی