👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک

ارتباط با ما

... دانلود ...

زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک + نسخه انگلیسی

یک مورد کاربردی

Flicker Compensation in Arc Furnace Power systems Using the UPFC

چکیده – دانش عمومی حاکی از آن است که جریان اتصال کوتاه های سه فاز بدترین نوع سناریو برای سیستم های الکتریکی به شمار می آیند. در واقعیت، ممکن است جریان خطاهای تکفاز به زمین از جریان خطاهای سه فاز شدیدتر باشند. اگر جریان خطای تکفاز به زمین بزرگی رخ دهد، به هسته های آهنی ماشین های الکتریکی موجود در حلقه خطای توالی صفر، صدمه وارد می شود. روش زمین کردن نقطه خنثی با استفاده از مقاومت کم با اعمال محاسبه پله به پله به یک مورد واقعی ، بحث خواهد شد تا بتوان بخوبی اندازه مقاومت زمین کننده را بدست آورده و جریان خطا را محدود کرد.

قراردادها

1) حروف بزرگی که زیرشان خط کشیده شده است نمایانگر اعداد مختط هستن ( مثل Z ) .

2) نماد قدرمطلق ( مثل Z ) نمایانگر مقدار اعداد مختلط است.

3) شاخص های 0 و 1 و 2 که به اعداد مختلط اعمال می شوند ( مثل Z1 ) ، به ترتیب نشان دهنده امپدانس توالی های صفر و مثبت و منفی هستند.

بالانویس و پایین نویس را می توان به اعداد مختلط اعمال کرد ( مثل ) تا به پایه مرجع ( یعنی 7500 MVA ) و نام مولفه ( یعنی XF1 ) بتوان اشاره کرد

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال 90 دانلود پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه (فصل دوم کتاب سیستم اطلاعات مدیریت رضائیان) پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی - رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی دانلود پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی دانلودکارآموزی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC) 48 ص