👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله الگوریتم جدید برای تولید ولتاژهای مرجع یک DVR با استفاده از روش مولفه های متقارن لحظه ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

الگوریتم جدید برای تولید ولتاژهای مرجع یک DVR با استفاده از روش مولفه های متقارن لحظه ای

A New Algorithm for the Generation of Reference Voltages of a DVR Using the Method of Instantaneous Symmetrical Components

معرفی

جبرانساز سری مبتنی بر کانورتر الکترونیک قدرت که غیر از خروج بارها می تواند محافظ بارهای ضروری نسبت به اغتشاشات ولتاژ سمت منبع باشد، را یک بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR) گویند. این جرانساز یک مجموعه ولتاژ خروجی ac سه فاز را بصورت سری با ولتاژهای فیدر توزیع تزریق می کند. دامنه و زاویه فاز ولتاژهای تزریقی متغیر هستند لذا کنترل توان حقیقی و راکتیو بین DVR و سیستم توزیع معاوضه می شود. این مقاله مفهوم بازیافت ولتاژ دینامیکی را علاوه بر بحث روی یک DVR که می تواند ولتاژ بار را بدون هیچ گونه مصرف توان حقیقی در حالت ماندگار تنظیم کند، تشریح می کند. همچنین می تواند توابع اولیه بازگردان را اجرا کند، یعنی محافظت از بار در مقابل قطع موقت یا افت ولتاژ. بخصوص، طرح تولید ولتاژ مرجع برای DVR بحث شده است. این ولتاژها وقتی بطور سری با استفاده از اینوتر به سیستم تزریق می شوند باعث تنظیم ولتاژ مطلوب می شوند. طرح تولید ولتاژ با استفاده از مطالعات شبیه سازی گسترده مورد تایید قرار گرفته است.

عباراتی برای توان حقیقی بر حسب مولفه های متقارن لحظه ای : در این بخش ما توان حقیقی را بر حسب مولفه های متقارن لحظه ای بحث می کنیم. این مولفه ها برای سه جریان لحظه ای ia و ib و ic بصورت زیر تعریف می شود : ...... رابطه (1)

جائی که a= ej 120 ̊ و جریان های توالی های صفر، منفی و مثبت به ترتیب با زیرنویس های 0، 1 و 2 ، نشان داده شده است. باید توجه کرد ia0برای جریان های متعادل برابر صفر است و فازور ia2 مزدوج مختلط فازور ia1 است. برای ولتاژها نیز چنین تبدیل های مشابهی می توان تعریف کرد.

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز شیپ فایل بخشهای شهرستان ماکو تحقیق برنامه های کاربردی پایگاه داده های مبهم تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها