👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنایی با جریان سه فاز

جریان سه فاز در مداری كه سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا كه هر كدام نسبت به هم 120 درجه الكتریكی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده می شود :

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج- اتصال مختلط

بخش اول آشنایی با تاسیسات الكتریكی

آشنایی با جریان سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده می شود

- محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

مزایای سیستم سه فاز

عایق كابلها

ساختمان كابلهای فشار قوی و حفاظت آنها

فیوز

الف- فیوزهای حرارتی ذوب شونده

ب-فیوز حرارتی بی متال

پ-فیوز مغناطیسی

ت- فیوز توان بالا

ث- فیوز فشار قوی

انتخاب نوع فیوز

تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی

برای رسیدن به انی امر باید نكات زیر را درگرفت

موازی بستن آلترناتورها

بخش دوم وسایل كنترل ساده

كلیدها

الف- كلیدهای ساده

ب- كلیدهای مركب

انواع كلیدهای ساده

1-كلید اهرمی ساده

2-كلیدغلطكی

3-كلید زبانه ای

راه اندازی موتورها با استفاده از كلید ستاره – مثلث

بخش سوم كلیدهای مركب

كلیدهای مركب

تعریف رله

تعریف كنتاكتور

كنتاكتهای یك كنتاكتور به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند

ساختمان داخلی كنتاكتور بصورت زیر می باشد

مشخصات الكتریكی و حرارتی و مكانیكی هر كنتاكتور بصورت زیر می باشد

الف- ولتاژ نامی

ب- جریان نامی

الف- انرژی مصرفی

ب- انرژی مصرفی

پ- درجه حرارت كار

ث- تعداد تیغه ها

ج- زمان قطع و وصل

عمر مكانیكی

آشنایی با قطع كننده های ولتاژ (سكسیونرها) و كلیدهای قدرت (دیژنكتورها).

1-سكسیونر ساده

موارد استعمال سكسیونرها

سكسیونرهای قابل قطع زیربار

كلید قدرت یا دیژنكتور

كلیدهای با قطع و وصل خودكار

بی متال (رله حرارتی)

تایمر(كلید زمانی)

تایمرها در انواع مختلف ساخته می شوند كه به شرح چند نوع آن می پردازیم

1-تایمر موتوری (رله زمانی موتوری)

2-تایمر الكترونیكی

3-تایمر پنیوماتیك

4-تایمر حرارتی (رله زمانی حرارتی)

تایمرها بطور كلی به دو نوع تقسیم بندی می شوند

👇محصولات تصادفی👇

9 سری نمونه سوال آزمون نظارت نظام مهندسی ساختمان مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی نقشه ی زمین شناسی شهرستان ورزقان پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ گزارش کاراموزی فن و هنر سفالگری