دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی | actual | 20296

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی ﺑـ ﺎ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات : 21

نوع فایل : DOC

دارای رفرنس دهی استاندارد

بخشی از متن :

تعاریف شادکامی

نشاط‌ از جـمله پدیـده‌های روان شناختی است که تحقیقات، مطالعات و بررسی‌های مختلفی را معطوف خود ساخته است. روان شناسان نظریه پرداز،‌ نشاط‌ را‌ نوعی «هیجان مثبت» می‌دانند که تأثیر ژرفی برساز‌ و کارهای جسمانی، شناختی و روانی در مکانیزم دارد و عملکرد آدمی را درزمـینه‌های مـختلف بـهبود می‌بخشد (گلدبرگ[1]، 1997؛ آندروز[2]، 1989).

شادمانی، از جمله موضوعاتی‌ است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اپیکور به آن‌ پرداخته‌اند. ارسطو، دست‌کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پایین‌ترین سطح، عقیده‌ی مردم‌ عادی است که شـادمانی را معادل موفقیت و کامیابی می‌دانند و در‌ سطح‌ بالاتر از آن، شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ناشی از معنویت قرار می‌گیرد. روان‌شناسان، در سالهای‌ آخر قرن بیستم توجه به احساسات مثبت را آغاز کرده‌اند و روزبه‌روز به این توجه افزوده‌اند (آرگیل‌، 2001). در این فـرایند، سه‌ جـهت‌گیری‌ قابل تشخیص وجود دارد که به‌ سنجش میزان شادمانی، بررسی عوامل موثر بر شادمانی و شیوه‌های افزایش شادمانی مربوط می‌شود (کشاورزافشار، وخوش کنش، 1387).

از آنجا کـه شـادی‌ یـکی‌ از هیجانات اساسی بشر است، لذا هر کس به فراخور خود آن را تجربه‌ می‌نماید. اما‌ تـعریف‌ شـادی بـه سادگی تجربه آن نیست. افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان‌ اشاره‌ می‌کند که عـبارتند از: قـوه عـقل یا استدلال، احساسات و امیال‌. افلاطون شادی را حالتی از انسان می‌داند که بین این سه عـنصر تـعادل و هماهنگی‌ وجود‌ داشته‌ باشد(دیکی،1999). ارسطو شادی را زندگی معنوی می‌داند. جان لاکو جرمی‌ بنتام مـعتقدند کـه شـادی مبتنی بر تعداد وقایع لذتبخش است. آرگیل و همکاران(1995) شادی‌ را ترکیبی از وجود عاطفه مـثبت، فقدان عـاطفه منفی و رضایت‌ از‌ زندگی می‌دانند (به نقل از شاه جعفری، عابدی، دریکوندی، 1381).

روان‌شناسان و پژوهشگران جدید‌ نیز‌ به اشکال گوناگون، به تعریف مفهوم شادکامی پرداخته‌اند به عنوان مثال، دینر و دیـنر[3] (1995) و آرگـیل(2001) در تعریف شادکامی، به بررسی زمینه‌یابی که‌ بر روی نمونه‌های فراوانی انجام شده، اشاره کرده و معتقدند که شادکامی، شامل حالت خوشحالی‌ یا‌ سرور(هیجانات‌ مثبت)، راضی‌ بودن از زندگی و فقدان‌ افسردگی‌ و اضطراب(عواطف منفی) است. این تعریف، شاید جامع‌تر از سایر تعاریف باشد زیـرا، مجموعه‌ی عـواطف مثبت و منفی که‌ امری درونی هستند را درنظر گرفته و در‌ بعد‌ بیرونی‌ نیز، به رضایت از زندگی اشاره دارد.

آرگیل و هـمکاران(1990) بر این باورند که، هنگامی که،از مردم پرسیده می‌شود منظور از‌ شادکامی‌ چیست؟ آنان‌ دو نوع پاسخ را ارایه می‌دهند:

[1] Goldberg D

[2] Andrews F.M

[3] Diener E. Diener M

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

منابع فارسی

اینگلهارت، رونالد. (1994).تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، مریم وتر (1382). تهران: کویر.

پروین، لورنس ای.؛ و جان، اولیور پی. (2001).شخصیت(نظریه و پژوهش).مترجمان: دکتر محمد جوادی و پروین کدیور (1386).چاپ هشتم، انتشارات آییژ.

پسندیده، عباس. (1390). نظریه توحید در شادکامی.مجله روانشناسی و دین. شماره 15، 30-5.

خانزاده، حسین؛ علی، عباس ؛ صفی خانی، لیلی. (1384). بررسی رابطه بین شخصیت و شادکامی.مجله اصلاح و تربیت، شماره 46: 24-21.

شاه جعفری، ابراهیم؛ عابدی، محمد رضا؛ دریکوندی،هدایت الله. (1381). شادمانی و عوامل مؤثر بر آن.مجله تازه های علوم شناختی، شماره 15: 58-50.

شهیدی، شهریار. (1389).روانشناسی شادی، تهران: نشر قطره.

فرانکن، رابرت. (2005).انگیزش و هیجان.مترجمان: حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا، محمودی، سوزان امامی پور (1389).تهران: نشر نی.

کشاورزافشار، حسین؛ وخوش کنش، ابوالقاسم. (1387). رابطه ی شادکامی و سلامت روانی دانشجویان.مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، شماره 7: 52-41.

مظفری، شهباز وهادیان فرد، حبیب. (1383). مروری بر شادمانی و همبسته های آن.مجله روش شناسی علوم انسانی، شماره 41: 105-82.

الیاسی، محمد حسین. (1385). عوامل موثر بر شادکامی دانشجویان بسیجی.فصلنامه مطالعات بسیج،سال نهم، شماره 33: 34-23

منابع لاتین

Andrews F.M (1989).Social indicators of Well –being.NewYork; Plenum.

Argyle M (2001).The Psychology of Happiness. New York. Routledge.

Argyle M and Lu L (1995).Testing For Nappiness. Washington DC; Taylor and Francis.

Clavk A.E (1996). "Satis faction and Comparison in Come."Journal of Public ecomomic 619 359-381.

Compbell L. etal (1996).Happiness and Social Relationships.London: Plenum.

Costa P.T. and Mc Gvae R.R (1981). "Personal adjustment to aging"Journal of Gerohtalog" 36 78-85.

Diener E. Diener M. "Factors predicting the subjective well–being of nations" Journal of Personality and Social Psychology v 69 1995 p 851– 864.

Diener E; R Biswas-Diener (2008).Happiness: unlocking the mysteries of psychological wealth Blackwell Publishing.

Emmsns R. A (1999).The Psychology of Ultimate concerns. New York; GuilFord Press.)

Goldberg D (1997).The Detection of Psychiatric illness by Questionnaire. London; Oxford University Press.

Hackman J.R.etal (1998).Motivation and Happiness. London:Plenum.

Lopez S.J (2009).Encyclopedia of positive psychology Wiley-Blackwell Publication. ISBN 978-1-4051-6125-1.

Mishra S (1992).Leisure actirites and life Satis Faction. London; Mc Gvaw-Hill.

Russel R.J. H (1994). Predictors of HappinessNew York. Plenum.

Stewart M (1994). "Happiness and Mental Health"Journal of Psychology 81 131-145.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

👇محصولات مشابه با مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی ( فصل دوم پایان نامه ) مبانی نظری وپیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش معنوی، سبک های دلبستگی و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد مبانی نظری شادکامی،رضایت از زندگی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهاممبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه فرزند پروری و تعریف آن(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد (فصل دوم تحقیق)

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایش نقشه کاربری اراضی شهرستان طارم نقشه زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ پیاده سازی همه الگوریتم های مرتب سازی مشهور همه چیز در مورد سفته طراحی مدل نازل مکنده جاروبرقی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری دانلود تحقیق و پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری به صورت کامل اثرات زندان بر زندانی و خانواده طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر مبانی نظری مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر دانلودگزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 ص پاور پوینت درس ساختمان داده ویژه رشته کامپیوتر

👇کلمات کلیدی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی;نظریه های شادکامی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی;نظریه های شادکامی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق;شادکامی