دانلود دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی | actual | 18972

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی ﺑـ ﺎ دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی

فرمت فایل اصلی : فایل ورد قابل ویرایش

89 صفحه

امروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید بین افراد شبکه می باشد.

روش فازی به عنوان یکی از روش های مطرح در هوش مصنوعی، راه ساده ای را برای ساخت نتیجه ی صریح، مبهم، نویزدار و مفقود شده را مهیا می سازد. در نتیجه منطق فازی به ابزاری برای مدل کردن پیچیدگی های دنیای واقعی بدل شده است. این مدل ها معمولا از موارد مشابه خود بسیار دقیق تر بوده و نتایج دقیق تری به ما ارائه می دهند. به همین دلیل منطق فازی پتانسیل لازم برای ارئه ی لینک پیشنهادی دقیق تر را خواهد داشت و چارچوبی که در این تحقیق ارائه خواهیم داد بر اساس این منطق توسعه خواهد یافت.

با توجه به رویکرد های فوق ما در این تحقیق با ارائه ی چارچوبی پیشنهادی جهت ارائه ی الگوریتمی هوشمند بر اساس ترکیب منطق فازی با الگوریتم های CN، Jaccard ، PAکهالگوریتم هایی برای پیش بینی لینک در گراف اجتماعی هستند، سعی در بهبود نتایج حاصله نمودیم. بررسی نتایج حاصله نشان داد که الگوریتم پیشنهادی دقت بیشتری در پیش بینی لینک داشته اما به دلیل وجود مراحل فازی و دفازی سازی، سرعت کمتری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی:

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی- منطق فازی- الگوریتم های پیش بینی لینک بر مبنای شباهت

۱۰ چکیده

۱۱ فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

۱۲ ۱-۱-مقدمه

۱۳ ۱-۲- شبکه های اجتماعی

۱۴ ۱-۳-تحلیل شبکه های اجتماعی

۱۶ ۱-۴- مقدمه ای برای منطق فازی

۱۹ ۱-۵- بیان مسئله

۲۲ ۱-۶- توصیف ریاضی مسئله پیش بینی لینک ها

۲۳ ۱-۷- ساختار تحقیق

۲۴ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

۲۵ ۲-۱- مقدمه

۲۵ ۲-۲-مفاهیم اولیه در زمینه پیشنهاد لینک در شبکه

۲۵ ۲-۲-۱- گراف

۲۵ ۲-۲-۲-گراف اجتماعی

۲۶ ۲-۲-۳- تحلیل شبکه‌های اجتماعی

۲۷ ۲-۲-۴-منابع داده کاوی در شبکه های اجتماعی

۲۷ ۲-۳- انواع روش های پیش بینی لینک

۲۸ ۲-۳-۱- الگوریتم های بر مبنای شباهت

۲۹ ۲-۳-۱-۱-شاخص شباهت محلی

۲۹ ۱٫ روش همسایگان مشترک (CN)

۲۹ ۲٫ شاخص سالتون

۳۰ ۳٫ شاخص جاکارد

۳۰ ۴٫ شاخس سورنسن

۳۰ ۵٫ شاخص HPI

۳۰ ۶٫ شاخص HDI

۳۱ ۷٫ شاخص LHN1

۳۱ ۸٫ شاخص PA

۳۱ ۹٫ شاخص AA

۳۲ ۱۰٫ شاخص تخصیص منابع (RA)

۳۲ ۲-۳-۱-۲- شاخص های شباهت سراسری

۳۲ ۱٫ روش کتز

۳۳ ۲٫ شاخص LHN2

۳۳ ۳٫ شاخصACT

۳۴ ۴٫ روش کسینوسی بر مبنای

۳۴ ۵٫ روش RWR

۳۵ ۶٫ روش SimRank

۳۵ ۷٫ روش MFI

۳۶ ۲-۳-۱-۳- شاخص های شباهت شبه محلی

۳۶ ۱٫ شاخص

۳۷ ۲٫ روش گام برداشتن تصادفی محلی (LRW)

۳۷ ۳٫ روش گام برداشتن تصادفی انطباقی (SRW)

۳۸ ۲-۳-۲-متدهای بیشترین احتمال

۳۸ ۲-۳-۲-۱-روش های مبتنی بر بیش ترین احتمال

۳۸ ۱٫ مدل ساختار سلسله مراتبی

۴۱ ۲٫ مدل بلاک احتمالی (SBM)

۴۲ ۲-۴-منطق فازی

۴۲ ۲-۴-۱- مدل فازی متغیرها

۴۴ ۲-۴-۲- تعریف متغیر زبانی

۴۵ ۲-۴-۳-روش چهار مرحله ای استفاده از منطق فازی

۴۶ ۲-۴-۴- عملیات بر روی مجموعه های فازی

۴۶ ۲-۴-۴-۱-عملگر مکمل

۴۷ ۲-۴-۴-۲- عملگر اجتماع

۴۸ ۲-۴-۴-۳-عملگر اشتراک

۴۹ ۲-۴-۵- رابطه بین مجموعه های فازی

۴۹ ۲-۴-۶- ترکیب روابط فازی

۴۹ ۲-۴-۷-اتصال دهنده ها

۵۱ ۲-۴-۸-رابطه ایجاب

۵۱ ۲-۴-۹-رابطه استنتاج

۵۲ ۲-۵- مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پیشنهاد لینک

۶۰ فصل سوم:روش پیشنهادی

۶۱ ۳-۱- مقدمه

۶۱ ۳-۲- روش پیشنهادی

۶۴ ۳-۲-۱- تشریح ورودی های سیستم فازی

۶۶ ۳-۲-۲- فازی سازی پارامترهای ورودی سیستم فازی پیشنهادی

۶۸ ۳-۲-۳- قوانین پایگاه دانش سیستم فازی

۷۱ ۳-۲-۴- خروجی سیستم فازی پیشنهادی

۷۱ ۳-۳- جمع بندی

۷۳ فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

۷۴ ۴-۱- مقدمه

۷۴ ۴-۲- مشخصات پایگاه داده مورد استفاده:

۷۵ ۴-۳-آماده سازی داده ها و شبیه سازی روش پیشنهادی

۷۸ ۴-۴-روش ارزیابی نتیجه خروجی

۸۰ ۴-۵- مقایسه ی نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی و روش های CN و Jaccard

۸۱ ۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری

۸۳ فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۸۴

۵-۱- نتیجه گیری

۸۵ ۵-۲- کارهای آینده

۸۶ فهرست مراجع

۹۰ Abstract

👇محصولات مشابه با دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی👇

دانلود فایل ورد Word پروژه اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی دانلود فایل ورد Word جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی دانلود فایل ورد Word ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر ترجمه مقاله با عنوان مطالعه بر روی شبکه های پتری فازی و رابطه آن با برنامه نویسی منطق فازی دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب دانلود فایل ورد Word پروژه ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم دانلود فایل ورد Word پروژه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN) دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش Gas lift

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری زیر زمین اول مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایش مقاله آموزشی آشنایی با ورزش بسکتبال تحقیق پیرامون سی ان سی CNC نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجرد اهلیت در قانون مدنی ماتریس خلوت این فایل شامل تحقیقی در زمینه چالشهای علم و فناوری در آینده بوده و شامل بخشهای مقدمه و چالش های کلان آینده در حوزه علم و فناوری می باشد مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیک تحلیل و اندازه ­گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین مجموعه پاورپوینتهای مدار منطقی پاورپوینت ارزشیابی آموزشی پاورپوینت بررسی گمرك مبانی نظری سیستم سیستم‌های اطلاعات مدیریت مدیریت منابع انسانی

👇کلمات کلیدی👇

دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی;دانلود فایل word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی;دانلود فایل ورد بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی;دانلود فایل بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی;بهینه سازی پیش بینی لینک در شبک