👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

مشخصات « پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 19 سوالی

نوع فایل: word

انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ 19 گویه(گویه های 1-5 تا 19-5) مورد استفاده قرار میگیرد.

👇محصولات تصادفی👇

کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک مرکز تحقیقاتی پاورپوینت جاذبه های یونان تعیین رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی پرسشنامه 43 سوالی هوش هیجانی بار-آن (EQi)