👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه درس سیستم های کنترل فازی((شبیه سازی سیستم حلقه باز و بررسی پاسخ پله ))

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مناسب درس سیستم های کنترل فازی

فایل ورد+ پی دی اف+ شبیه سازی متلب

فهرست مطالب

فصل اول(مختصری از تاریخچه سیستم های فازی)

دهه1960آغازتئوری فازی..........................................................................................................................3

دهه1980:کاربردهای بزرگ.......................................................................................................................4

دهه 1970:تئوری فازی رشد پیدا کرد و کاربردهای عملی ظاهر گردید...................................................................4

چرا سیستم فازی؟...............................................................................................................................5

دهه1990:چالشها کماکان باقی است.......................................................................................................6

سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟........................................................................................7

انواع سیستم فازی...............................................................................................................................8

مشکلات عمده سیستم فازی TSK ...........................................................................................................8

سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند؟.....................................................................................9

فصل دوم(شبیه سازی در نرم افزار متلب و شرح گزارش)

شبیه سازی سیستم حلقه باز و بررسی پاسخ پله در زمان های 0-5-10-15..........................................................11

تقریب فازی سیستم اصلی با چهار زیر سیستم و مقایسه پاسخ پله اصلی با تقریب فازی...........................................13

بررسی پایداری سیستم حلقه باز...............................................................................................................18

طراحی کنترل کننده پایدارفازی با استفاده از روش TSK وبررسی رفتار حلقه بسته در تقریب فازی در سیستم اصلی.........21

👇محصولات تصادفی👇

مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران شهرستان خرم آباد در سال 1391 اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی پلان معماری كافی نت پاسخ های هورمونی نسبت به فعالیت های ورزشی و تمرینات جسمانی مقاله پیشنهاد رابطه همبستگی برای عدد ناسلت در سرمایش یک سیال غیر نیوتنی مدل هرشل- بالکلی با شرایط مرزی فوریه