👈 فروشگاه فایل 👉

پرشنامه مقیاس ذهن آگاهی (MAAS

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مشخصات « مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تعداد سوال: 15 سوالی

نوع فایل: word

مقیاس MAAS یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان (2003) آن را به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند.

سوال های آزمون سازه ذهن آگاهی را در مقیاس شش درجه ای لیکرت (از نمره یک برای «تقریبا همیشه» تا نمره شش برای «تقریبا هرگز») می سنجد.

این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از 15 تا 90 متغیر بوده و نمره بالاتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است.

همسانی درونی سوال های آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از 80/0 تا 87/0 گزارش شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی آشنایی با RIPE و RIPE NCC Réseaux IP Européens به همراه تصاویر آموزشی دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار ارتباط در آموزش دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی