👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انرژی هسته ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق انرژی هسته ای

مقدمه:

تصور امكان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر می رسد . در جهان كنونی قطع كوتاه مدت جریان برق می تواند لطمات جبران ناپذیری به روند زندگی وارد نماید. از این روی نیاز انسان به جریان الكتریسیته با نیاز به اكسیژن مقایسه شده است.

افزایش جمعیت، توسعه صنایع و كارخانجات و تولید روز افزون محصولاتی كه برای استفاده متكی به جریان الكتریسیته هستند.

تولید روز افزون برق را اجتناب ناپذیر می سازد. این نیاز در كشورهای در حال توسعه به دلیل تمایل به رفع وابستگی و ایجاد اشتغال نمود بیشتری پیدا می نماید.

توسعه فعالیت در بخش كشاورزی و صنعت مستلزم در اختیار داشتن نیروی الكتریسیته كافی است، علاوه بر آن كه تامین برق مصرفی در بخش خانگی و شهری (روشنایی معابر و امكان تفریحی) كه هر روز گسترش می یابد حجم زیادی از نیروی الكتریسیته را طلب می نماید.

استفاده از سوخت های فسیلی ، نیروی آب و انرژی اتمی سه روش اصلی در تولید الكتریسیته در جهان محسوب می شود و در كنار آن استفاده از نیروی باد و انرژی خورشیدی به عنوان روشهای مكمل در برخی از كشورها سهم ناچیزی از تولید برق را به خود اختصاص می دهد.

براساس آخرین آمارها 105 كشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الكتریكی مورد نیاز خود را با استفاده از سوخت های فسیلی به دست می آورند. در مقابل تنها 28 كشور تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الكتریسیته مورد نیاز را با استفاده از نیروی آب ایجاد می نماید.

محدودیت منابع آبی یا عدم امكان احداث سد موجب گردیده تا تعداد كشورهای كمتری از نیروی آب برای تولید برق بهره گیرند . در مقابل بیشترین سهم در تولید الكتریسیته به سوخت های فسیلی اختصاص داده شده است كه دسترسی به آن ساده تر به نظر می رسد.

به دنبال افزایش قیمت نفت از یك سو و كاهش تدریجی ذخایر نفتی از سوی دیگر و در كنار آن محدودیت منابع آبی برخی از كشورها كه به دنبال پیدا كردن منبع جایگزین برای تولید الكتریسیته بودند استفاده از انرژی اتمی را به عنوان بهترین راه برای به دست آوردن نیروی برق ارزان و مطمئن شناسایی نمودند.

براساس آخرین آمارها 31 كشور از انرژی اتمی به عنوان مولد بخشی از الكتریسیته مورد نیاز خود اقدام می نمایند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

شكافتن اتم

پیشرفتهای حاصله در دهه ی 90

ژئوفیزیك پرتوهای كیهانی و عناصر سنگین

شكافتن اتم

تحقیق های مانهاتان

ساختار هسته ای اتم

فصل دوم

گردش مواد سوختنی هسته ای یعنی چه؟

سنگ اورانیوم خام

انواع اورانیوم

اورانیوم چگونه به دست می آید

غنی سازی اورانیوم

فصل سوم

با عناصر سوختی مصرف شده چه می كنند

تاسیسات « دوباره غنی سازی » چیست؟

فصل چهارم

سرنوشت زباله های اتمی چیست ؟

آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی كامل انبار كرد؟

آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟

سهم انرژی اتمی در تولید برق

انرژی هسته ای بیم ها و امید ها

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 85 پرسشنامه سرزندگی ودسی 1997 مقاله در مورد مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار پروژه كارآفرینی كارخانه تولید كنسانتره میوه