دانلود مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) | actual | 14588

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) ﺑـ ﺎ مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه) ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه)

تحقیق روانشناسی با موضوع درمان با emdr

حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) در اینجا به بررسی و چگونگی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) می پردازیم.

2-3-1 درمان EMDR EMDR درمانی پیچیده و تخصصی برای غلبه بر آثار ضربه عاطفی و تجارب ناراحت کننده آن است که نخستین بار در 1978 از سوی روان شناسی به نام فرانسین شاپیرو مطرح شد. او متوجه شده بود که نگرانی ها و استرس های وی با حرکت چشمانش به طرفین کاهش می یابد. دکتر شایپرو از EMDR برای مقابله با نشانه های ناخوشایندی مانند اضطراب، گناه، خشم، افسردگی، ترس، اختلالات خواب، و بازگشت به خاطرات بد ناشی از واقعه ای تکان دهنده در گذشته استفاده کرد. این شیوه مستلزم بازخوانی واقعه یا رویدادی استرس زا گذشته و برنامه ریزیی مجدد ذهن و جایگزینی باور های منفی با باورهای مثبت و آگاهانه ای است که خود فرد انتخاب می کند(شایپرور، 2001 و 2002).

2-3-2 EMDR علامت اختصاری چه کلماتی است؟ EM: (Eye Movement) یا حرکت چشم دکتر شایپرو ابتدا معتقد بود که درمان مراجع (بیمار) فقط از طریق حرکت سریع چشم به طرفین صورت می گیرد، اما اکنون مشخص شده است که تاثیرات مثبت این شیوه از هر نوع تحریک دوگانه حسی است که می تواند حرکت متناوب چشم ها به طرفین، ضربه های متناوب انگشت بر دو دست راست و چپ بیمار، یا تغییر تن صدا در دو گوش باشد که در نهایت به تحریک متناوب نیمکره راست و چپ مفز منجر می شود. این عمل را پردازش دو گانه می نامند که مراجع را قادر به پردازش مجدد ضربه عاطفی می کند(شاپیرو و سیلک فارست، بی تا؛ هاشمیان و همکاران، 1379). Desensitization) :D ): یا حساسیت زدایی که به معنای کاهش و حذف پریشانی یا اغتشاش روانی است که با خاطره یک سانحه درد آور متداعی شده است. Reprocessing) :R): یا پردازش مجدد که به معنای جایگزینی باورهای منفی و ناسالم با باورهای مثبت و سالمتر است.

2-3-3 کاربرد EMDR به طور کلی اگر فشار روانی ناشی از وقایع و رویدادهای سخت زندگی کاهش نیابد یا درمان نشود، فرد دچار احساس فقدان کنترل و درماندگی می گردد. حالتی که از آن با عنوان اختلال استرس پس از سانحه یاد می شود. روش EMDR در درمان این فشارهای روانی بیشترین کاربرد را دارد. این فشارها می توانند ناشی از حوادث و وقایع تکان دهنده؛ مانند لایای طبیعی، جنایت و تجاوز جنسی، جنگ، مرگ و جدایی باشد یا رویدادهایی که کمتر آسیب زننده اند؛ مانند سرزنش های دوران کودکی و پیام های منفی والدین، که موجب احساس ناخوب بودن در فرد می شود، یا تمسخر و آزار همسالان. این روش علاوه بر این در درمان اختلالات روانی نظیر سوگ های عمیق و فراموش نشدنی، اعتیاد، حسادت بیمار گون، مشکلات ارتباطی، و عزت نفس پایین سودمند بوده است. حوزه استفاده EMDR اخیرا به درمان دردهای مزمن، تنگی نفس، آسم، و ناتوانی یادگیری نیز گسترش یافته است(شایپرو،

منابع فارسی:

احمدی ابهری، سید علی. (1375). هیپنوتیزم درمانی اختلالات نوروتیک. تازه های روان درمانی، شماره 5: 17-7.

انجمن روانپزشکی آمریکا . (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5). یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.

اوتمر، اکهارت و اوتمر، زیگلینده. (1933). اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM.IV. IR. مهدی نصر اصفهانی (1393). تهران: نشر فردا.

آبکوتی، رضا. (1388). اسرار خواب و هیپنوتیزم. چاپ اول، مشهد: آوای رعنا.

باوی، ساسان. (1388). اعتیاد (انواع مواد، سبب شناسی، پیشگیری، درمان).جلد اول، چاپ اول،اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی.

پارسا نیا، زینب؛ فیروزه، مهری؛ تک فلاح، لیلا؛ محمدی سمنانی، سعید؛ جهان، الهه؛ و امامی، عاطفه. (1391). بررسی اختلالات شخصیت در افراد دارای اختلال سوء مصرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 22، شماره 2: 156-152.

تاد، جودیت و بوهارت، ارتور سی. (بی تا). اصول روان شناسی بالینی و مشاوره. مهرداد فیروز بخت (1392).چاپ پنجم. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

ترقی جاه، صدیقه و نجفی، محمود. (1387). بررسی رابطه آسیب پذیری در برابر مصرف مواد و در معرض خطر خود کشی بودن با سلامت روانی و میزان بهره گیری از اعتقادات مذهبی. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شیراز.

تکتم، کاظمینی؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی؛ مدرس غروی، مرتضی و اسماعیلی زاده، مسعود. (1390). اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی. مجله روان شناسی بالینی، سال سوم، شماره 2 (پیاپی 10):11-1.

جابر قادری، نسرین؛ علیلیی زند، شهین و دولت آبادی، شیوا. (1380). مقایسه دو روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپروری (EMDR) و آموزش ایمن سازی در برابر استرس(SIT) در بهبود علائم آسیب دیدگی روانی کودکان آزاردیده جنسی. تازه های علوم شناختی، سال 3، شماره4: 26-16.

حبیب زاده، علی. (1380). هنجار یابی آزمون و بررسی سلامت روانی دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهرستان قم در سال تحصیلی 80- 79. طرح پژوهشی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان قم.

منابع انگلیسی:

Arnold-Reed D. E & Hulse G. K.(2005). A comparison of rapid (opioid) detoxification with clonidineassisted detoxification for heroin-dependent persons. J Opioid Manag; 1(1): 17-23.

Averill P. M. et al. (2002). Assessment of shame and guilt in a psychiatric sample: A comparison of two measures. Personality and Individual Differences 32 1365-1376.

Barron J. Curtis M. A. Grainger R. D.(1998). Eye movement desensitization and reprocessing. Journal of the American Psychiatric Nurses Association 4 5: 140–144.

Bohme K. & Voderholzer U. (2010). Use of EMDR in the treatment of obsessive-Compulsive Disorder: A Case Series. Verhaltens Therapie 175-181.

Brcker C. B. Zagfar C. & Anderson E.) 2004). A survey of psychologists attitudes and utilization of exposure therapy for PTSD. Begav Res Ther; 42: 277-92.

Brogly S. Mercier C. Bruneau J. Palepu A. Franco E. (2003). Towards more effective public health programming for injection drug users: development and evaluation of the injection drug user quality of life scale. Substance Use &Misuse 38 965–992.

Connor L. E. Berry J. W. Weiss J. Bush M. & Sampson H.(1997). Interpersonal Guilt: The Development of a New Measure Journal of clinical Psychology 53(1) p. 14-15.

Crum R. M. Cooper-Patrick L. & Ford D. E. (1994). Depressive symptoms among general medical patients: Prevalence and one-year outcome. Psychosomatic Medicine 56 109-117.

Crum R. M. Cooper-Patrick L. & Ford D. E. (1994). Dépressive symptoms among general medical patients: Prevalence and one-year outcome. Psychosomatic Medicine 56 109-1 1 7.

Daley D.C. & Marlatt G.A. (2005). Relapse prevention. In J.H. Lowinson P. Ruiz R.B. Millman & J.G. Langrod (Eds.) Substance Abuse: A Comprehensive Textbook 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins pp. 772"785.

👇محصولات مشابه با مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr(فصل دوم پایان نامه)👇

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تحلیل محتوا مبانی نظری وپیشنه اعتیاد(فصل دوم پایان نامه) مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره عملکرد اجرایی مغز مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T) ( فصل دوم پایان نامه ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره درمان وجودی ( فصل دوم پایان نامه )

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش بررسی قاعده ضمان غرور و تطبیق آن با حقوق انگلیس ترجمه مقاله تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره ی پیزوالکتریکی با استفاده از روش مندلسون آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی کوثر در سال 81 پایان نامه سیستم حسابداری بیمارستان اصل برائت و آثار آن در امور كیفری دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001 پایان نامه نفت انواع سدهای خاکی مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی اسناد رسمی خزانه (پول و ارز ) طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی دانلود پروژه کامل طراحی فنی فایل اتوکد ساختمان چند طبقه باکتری های گرم منفی و مثبت

👇کلمات کلیدی👇

پایان نامه روانشناسی با موضوع درمان با emdr ;مبانی نظری وپیشنه روانشناسی با موضوع درمان با emdr