👈 فروشگاه فایل 👉

ابزار سایه افکنی

ارتباط با ما

... دانلود ...

قابلیت نفوذ گیاهان پرخلل و فرج دار a:

فاکتورهای پایداری جزو مددی

ظرفیت گرمای ویژه

ضخامت

انعکاس پذیری مدیوم

موقعیت بردارها

پرتوافکنی نسبی در سطح افقی

منبع پرتوافکنی

بردار مسیر پرتوافکنی

زمان

زمان طلوع خورشید

زمان 1 طلوع خورشید

حرارت

حرارت محدود

عملکرد حرارت

متوسط شتاب مسیر

اجزای مسیر

حروف یونانی

میزان جذب

سطح شیبدار - ضریب گسترش حرارتی

ضریب کاهش- ضریب گسترش حرارتی

سطح زاویه جهت عقربه ساعت

زاویه های انحرافی

تابش نسبی و میزان پراکندگی تلاطم

(هریه بخش) انرژی خاص

نیروی بالا برنده

👇محصولات تصادفی👇

ماشین آلات آسفالت تراش و بازیافت سرد و گرم مقاله : نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین (( رویکردی بر شهروند محوری )) تعمیر و نگهداری موتورخانه های حرارتی و سیستم کولرها بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان پاورپوینت بررسی علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی)