دانلود پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید | actual | 13259

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. کیفیت فایل پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید بالاست. به همین خاطر قیمت محصول کمی زیاد است ولی مطمئن باشید از خریدتون پشیمان نخواهید شد، چراکه ما بهترین فایل ها را به شما معرفی خواهیم کرد. توجه: دقت داشته باشید برای پرداخت هزینه فایل حتما نباید بانک کارتتون با درگاه پرداختی یکسان باشه. شما با هر کارتی می توانید از هر درگاهی خرید کنید.

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ﺑـ ﺎ پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید اول ﺷـﺨﺺ روم ﮐـﻪ ﻣﻬﻤـﺎن ﻣﺼـﺮ پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید . ﮔﺮم ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ روم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ،اﺳﺖ اﺳﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

«چکیده»

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.

فهرست مطالب

مقدمه

«روش تحقیق»

«قلمرو تحقیق»

«بیان مسأله»

«پیشینه تحقیق»

هدف تحقیق:

۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی

۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت

۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن

۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :‌

۱-۲ بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری

۱-۲-۱ تقویم هجری قمری

۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری

۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی

۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی

۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟

۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری

۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی

۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :‌

۱-۳-۲ حکم تنجیم :

۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :

۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم

۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.

۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:

۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی

۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم

۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟

۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟

۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟

۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»

۲-۱-۱ پیدایش ماه

۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه

۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین

۲-۱-۴ مدار گردش ماه

۲-۱-۵ قوانین کپلر

۲-۱-۶ اهله ی ماه

۲-۱-۷ حرکات ماه

۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »

۲-۲-۱ جزر و مد :

۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)

۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)

۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب

۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه

۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری

۲-۳-۱ انواع ماه قمری

۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :

۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:

۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :

۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :

۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق

۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال

۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال

الف- معیار بابلی ها

ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی

ج- معیار فادرینگهم(father ingham)

ج-(mounder) معیار ماندر

۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»

۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :

۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت

۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت

۳-۱-۴ فروع رؤیت

۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت

۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت

الف-اطلاق احادیث رؤیت :

ب-احادیث خاص :

ج- قرآن:

د:عقل:

۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور

۳-۱-۵ مؤید ها

۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح

۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح

۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح

۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال

۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز

۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز

۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.

۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق

۳-۲« بخش دوم : بیّنه»

۳-۲-۱ بیّنه در لغت :

۳-۲-۲ بیّنه در قرآن

۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :

۳-۲-۴ بیّنه در روایات

۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها

۳-۲-۶ مفهوم عدالت

۳-۲-۷ معانی شهادت

۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت

۳-۲-۸-۱ عدالت :

۳-۲-۸-۲ ذکوریت:

۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف

۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت

۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال

۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :

۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:

۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.

۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .

۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :‌

۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه

۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :

۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟

۳-۳ بخش سوم :‌ «شیاع»

۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها

۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها

۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها

۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم

۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»

۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی

۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:

۳-۳-۶-۲ روایات :

۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :

۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی

۳-۴ بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»

۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز

۳-۴-۱-۱ اجماع:

۳-۴-۱-۲ روایات:

۳-۴-۱-۳ علم عادی:

۳-۴-۲ دلایل فقها بر گذشت سی روز :

۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز

۳-۴-۳-۱ فرع اول :

۳-۴-۳-۲ فرع دوم:

۳-۴-۳-۳ فرع سوم :

۳-۴-۳-۴ فرع چهارم

۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»

۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی

۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی

۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی

۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند

۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند

۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.

۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).

۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی

۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال

۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً

۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم

۳-۵-۸ نقد و بررسی

۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم

۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال

۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات

۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی

۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه

۳-۵-۱۰-۴ سیره

۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)

۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا

۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)

۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه

۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:

۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم

۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:

۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال

۳-۵-۱۲ چگونگی حکم

۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال

۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم

۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»

۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :‌

۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال

۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت

۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)

۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا

۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا

۴-۱ بخش اول « افقها »

۴-۱-۱ نظریه مشهور:

۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور

۴-۱-۳ نظر فقهای عامه

۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها

۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:

۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:

۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع

۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر

۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله

۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم

۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:

۴-۱-۶-۲ روایات :

الف. روایات رؤیت هلال.

ب- روایات شهادت به رؤیت

۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.

۴-۱-۶-۴ عقل

۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان

۴-۱-۶-۶ اجماع

۴-۱-۶-۷ شهرت :

۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:

۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال

۴-۲-۱ قرآن :‌

۴-۲-۲ روایات

۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:‌

۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :

۴-۲-۳ روایات خاصه.

۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت

۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم

۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر

۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان

۴-۲-۵-۳ دعای سمات:‌

۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)

۴-۲-۵-۵ علم

۴-۲-۵-۶ مذاق شرع

۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی

۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان

۴-۲-۵-۹ پیامدها

نتیجه :

پیشنهادات:

«فصل پنجم»

ضمائم :

۱- جدایی زاویه ای

۲- مقارنه ماه و خورشید

۳- سن ماه

۴- حد دانژون

۵- مدت مکث

۶- ارتفاع هلال

۷- اختلاف سمت

۸- فاز ماه

۹- طول کمان هلال

۱۰- نا پیوستگی هلال

۱۱- ضخامت بخش میانی

۱۲- فاصله ماه از زمین

منابع و مآخ

👇محصولات مشابه با پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید👇

دانلود متن کامل پایان نامه راههای خروج از بنا و فرار از حریق-- 30 ص پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی خرید و دانلود پایان نامه بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه پایان نامه ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا پایان نامه ارشد: یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر پایان نامه ارشد: یک روش جدید برای رمز نگاری داده‌ها در محیط ابر(بخش دوم شبیه سازی) دو پایان نامه مختلف و جدید درباره بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران كلیوی پایان نامه ارشد شیمی: مطالعه­ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله­های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایش پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی سیستم عامل های لینوکس ترجمه مقاله ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 82 نقشه ی زمین شناسی شهرستان خوی پل زیبای (چمران اهواز) دانلود فایل ورد Word پایان نامه داده بررسی سوپر آلیاژها پاورپوینتی جامع درباره کاربرد آیرودینامیک در ساختمان های بلند دانلود فایل ورد word پروژه طراحی زیر دریایی و بدنه ایر شیب ها انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری كودك آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله گزارش کارآموزی عمران،برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن

👇کلمات کلیدی👇

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید;پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید;راه های اثبات هلال;فقه مذاهب خمسه;تكیه نجوم جدید;ثبوت هلال ماه;رؤیت هلال و آغاز ماه های قمری; روزه گرفتن;اثبات رویت عدم رؤیت هلال