👈 فروشگاه فایل 👉

ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

محل احداث تحقیق

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

طراحی ستون های فلزی

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

سقف تیرچه بلوک

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان بویراحمد ترجمه مقاله مسکن و بازسازی | مشکلات و راه حلها گزارش کارآموزی: اداره بهداشت ودرمان پاورپوینت بررسی اقلیم سرد و کوهستانی مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی