👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوا 1389

پرسشنامه فارسی پادوا اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن درباره وسواس فکری و عملی است. نمره گذار این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت از کاملا موافقم=5 تا کاملا مخالفم=1 می باشد.

نتایج مطالعه شمس و همکاران (1389) بیانگر پایایی و همسانی درونی با استفاده از آلفای كرونباخ (92/0) ضریب دونیمه سازی با استفاده از همبستگی اصلاح شدة اسپیرمن (95/0) و پایایی حاصل از روش بازآزمایی (77/0) بود. برای برآورد روایی ملاك، پرسشنامة فارسی پادوآ با دو پرسشنامة وسواس فكر ی- عملی و پرسشنامة وسواس فكری- عملی مادزلی مقایسه شد كه نتایج به ترتیب 69/0 و 58/0 به دست آمد.................

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 60

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم و زرند در ارتباط با مراکز دوستدار کودک بهمراه پرسشنامه ها بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس انتشار خطا bpn مدولاسیون OFDM دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی)