👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین هکسایه ها ارزیابی شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشبینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین هکسایه ها ارزیابی شده

چکیده ــ این مقاله، یک روش ساده برای پیشبینی قیمت های روز-بعد بازار را، مبنی بر تکنیک نزدیک ترین هکسایه ها وزن دار، ارایه می دهد. نخست، چگونگی بدست آوردن پارامترهای مربوطه ای که مدل مورد نظر را تعیین می کنند، تشریح شده است. این پارامترها، مربوط به طول پنجره سری های زمانی و نیز مربوط به تعداد همسایه هایی که برای پیشبینی انتخاب شده اند، می باشند. سپس، نتایج مربوط به بازار برق اسپانیا در طی سال 2002، ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است. در پایان، عملکرد روش پیشنهاد شده با روش های جدید، مقایسه می شود.

اصطلاحات شاخص ــ قیمت های بازار برق، پیشبینی، سری های زمانی، نزدیک ترین هکسایه ها وزن دار.

تحقیق کارشناسی ارشد برق

فایل محتوای:

1) اصل مقاله لاتین 8 صفحه IEEE

2) متن ورد شده بصورت تخصصی 21 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارتش در دوره ایلخانان ترجمه مقاله انگلیسی کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مدل های وابسته به آن در سال2010 (ISASM2010) شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان حاجی آباد کاشت ، داشت ، برداشت توت فرنگی پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)