actual

نظریه اسلام در مدیریت‏ منابع انسانى‏

مدیریت منابع انسانى، كه شرح آن رفت، جایگاه مهمى در مكاتب مدیریتى كسب كرده است. در این مدیریت، آن‏چه باید اداره شود، انسان‏ها هستند كه ركن اصلى هر سازمان به شمار مى‏ روند. نظریه اسلام در این باره، «نظریه رشد» است كه شامل انسان و مواد، هر دو مى‏شود؛ یعنى رشد انسانى و سازمان

گزارشی از دوربین های دیجیتال

این فایل به ارایه گزارشی از دوربین های دیجیتال پرداخته است.این گزارش به زبان انگلیسی بودهاین فایل در قالب pdf و در 36 صفحه آماده گردیده است.که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.این فایل به ارایه گزارشی از دوربین های دیجیتال پرداخته است.این گزارش به زبان انگلیسی بودهاین فایل در قالب pdf و در